Con người mang theo được những gì khi chết?
Xưa kia, tại Ấn Độ có một chàng trai trẻ không may qua đời, khi vừa biết rằng sinh mệnh ngắn ngủi của mình đã kết thúc, anh ta thấy Phật tổ cầm một chiếc rương trên tay và tiến lại phía mình… Phật tổ nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi”. Chàng trai nói:… (0 comment)