Chuyển tới nội dung

Kinh Pháp Cú 01 – Phẩm Song Yếu

  • bởi

Phẩm 01: Ý niệm Thiện Ác – Phẩm Song Yếu

Kệ ngôn 01: Cội Nguồn Chính Tại Tự Tâm

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm chủ, ý tạo
Nếu với ý ô nhiễm
Nói lên hay hành động
Khổ não bước theo sau
Như xe, chân vật kéo

Kệ ngôn 02: Khi Tâm Là Suối Nguồn Phúc Lạc

user posted image

Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm chủ ý tạo
Nếu với ý thanh tịnh
Nói lên hay hành động
An lạc bước theo sau
Như bóng, không rời hình

Kệ ngôn 03 và 04:  Hận Lòng Chất Chứa Lâu Ngày Dày Thêm

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Nó mắng tôi, đánh tôi
Nó thắng tôi, cướp tôi
Ai ôm hiềm hận ấy
Hận thù không thể nguôi.

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.

Kệ ngôn 05: Chỉ Có Từ Bi Mới Xoá Được Hận Thù

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.

Kệ ngôn 06: Thế Gian Tranh Chấp Vì Thiếu Ý Thức

user posted image

Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.

Kệ ngôn 07 và 08: Hai Lối Sống, Hai Trạng Thái

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Ai sống nhìn tịnh tướng,
Không hộ trì các căn,
ăn uống thiếu tiết độ,
biếng nhác, chẳng tinh cần.
Ma uy hiếp kẻ ấy,
như cây yếu trước gió.

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Ai sống quán bất tịnh,
Khéo hộ trì các căn,
ăn uống có tiết độ,
Có lòng tin, tinh cần,
Ma không uy hiếp được,
Như núi đá, trước gió.

Kệ ngôn 09 và 10 : Thực Chất Quan Trọng Hơn Hình Thức

Kinh Pháp Cú Phẩm Song YếuAi mặc áo cà sa.
tâm chưa rời uế trược,
không tự chế, không thực,
không xứng áo cà sa

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Ai rời bỏ uế trược,
giới luật khéo nghiêm trì,
tự chế, sống chơn thực,
thật xứng áo cà sa.

Kệ ngôn 11 và 12: Giá Trị Của Cái Nhìn Đúng

user posted image

Không chân, tưởng chân thật,
chân thật, thấy không chân:
chúng không đạt chân thật,
do tà tư, tà hạnh.

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Chân thật, biết chân thật,
Không chân, biết không chân:
chúng đạt được chân thật,
do chánh tư, chánh hạnh.

 Kệ ngôn 13 và 14: Ái Luyến Xâm Nhập Tâm Yếu Kém

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Như mái nhà vụng lợp,
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Như ngôi nhà khéo lợp,
Mưa không xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm khéo tu,
Tham dục không xâm nhập.

Kệ ngôn 15: Kẻ Ác Bị Phiền Muộn

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Nay sầu, đời sau sầu,
Kẻ ác, hai đời sầu;
Nó sầu, nó ưu não,
Thấy nghiệp uế mình làm.

Kệ ngôn 16: Người Làm Thiện Thường Hoan Hỷ

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

16. Nay vui, đời sau vui,
Làm phước, hai đời vui,
Nó vui, nó an vui,
Thấy nghiệp tịnh mình làm.

Kệ ngôn 17: Hành Động Ác Bị Khổ Tâm

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Nay than, đời sau than,
Kẻ ác, hai đời than,
Nó than: ‘Ta làm ác’
Ðọa cõi dữ, than hơn.

Kệ ngôn 18: Hạnh Phúc Của Người Thiện

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Nay sướng, đời sau sướng,
Làm phước, hai đời sướng.
Nó sướng: ‘Ta làm thiện’,
Sanh cõi lành, sướng hơn.

Kệ ngôn 19 và 20: Nói Hay Không Bằng Làm Hay

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Nếu người nói nhiều kinh,
Không hành trì, phóng dật;
Như kẻ chăn bò người,
Không phần Sa môn hạnh.

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu

Dầu nói ít kinh điển,
Nhưng hành pháp, tùy pháp,
Từ bỏ tham, sân, si,
Tĩnh giác, tâm giải thoát,
Không chấp thủ hai đời,
Dự phần Sa môn hạnh.

Bình chọn bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Powered by baohiemtot.com DMCA.com Protection Status