Người thực hành 23 điều thiện này, vạn sự ắt sẽ sớm thành công

[unable to retrieve full-text content] Con người muốn có tương lai tốt, phúc báo dày, hãy nhớ làm 23 điều thiện này.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận