Những điều cấm kỵ mà bạn không được xin khi đi lễ chùa Phật, hãy nhớ lấy.

Từ rất xa xưa người Việt thường có phong tục đi chùa lễ Phật, đặc biệt là vào đầu năm mới với mục đích lễ chùa cầu an cho bản thân gia đình. Nhưng có thể bạn chưa biết rằng không phải đi chùa lễ Phật là cầu xin bất cứ điều gì cũng được. Sau đây, chúng tôi sẽ liệt kê những điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật ngay cả khi chỉ là suy nghĩ bạn cũng không được phép xin.

Không bệnh khổ

Khi bạn đi lễ chùa bạn tuyệt đối không cầu cho thân thể không bệnh khổ. Bởi vì như thế dễ nảy sinh lòng tham của của các bạn. Bạn nên thực hành giác ngộ giải thoát khỏi thế giới Ta-bà này thì lúc đó tự khắc bạn sẽ không còn bệnh khổ nữa. Chứ bạn không được cầu xin khi đi lễ chùa phật.

Không cầu biện bạch

Bạn hãy học cách chịu đựng nhẫn nhục và trả hết món nợ trước kia đi. Bởi vì khi người khác đánh đập mắng chửi mình là họ đang trợ hạnh cho mình, quên hết ân sủng hay bị làm nhục thì công đức mới vẹn toàn.

Không khó khăn

Bạn không được cầu xin cho mình không gặp khó khăn bởi vì có khó khăn thì bạn mới mạnh mẽ và kiên cường được. Trải qua khó khăn thì bạn càng trưởng thành, con đường càng rộng lớn.

Tâm không khúc mắc

Bạn không được xin cho tâm của mình không khúc mắc, vì như thế làm cho bạn dễ sanh ngạo mạn. Bạn sẽ không còn xem trọng người khác và cho mình là tất cả, vườn tâm thường nhổ cỏ phiền não, vô minh trở thành vô lượng ánh sáng quang minh.

Không cầu lợi

Khi bạn cầu lợi sẽ khiến cho bạn dễ đi theo và con đường xấu. Bạn nên chịu bệnh khổ thế chúng sinh, khiến họ đều được thân tâm an lạc và bản thân bạn tự khắc sẽ vui

Không cầu dễ thành công

Bạn không cầu nguyện để cho mình được thành công dễ dàng, bởi vì người không trải qua khó khăn sẽ khó tu hành. Nghịch cảnh thuận cảnh không phân biệt, việc thành việc bại đều như nhau.

Không bị ma chướng

Bạn không thể cầu mình không bị ma chướng vì có nó thì bạn mới rèn luyện thành phật được. Ma là bạn đồng hành của người tu hành, người đức cao tự thuần phục được các loại ma.

Không cầu mong báo đáp

Khi bạn cầu xin sự báo đáp thì việc làm dễ dẫn đến sai lệch, bạn nên học cách giúp người không mong sự báo đáp lại. Tùy duyên dứt nghiệp đoạn sanh tử, không nợ không thiếu sống an nhàn.

Không cầu sự giúp đỡ từ người khác

Không cầu người khác giúp mình, không ỷ lại người khác mà phải tự nổ lực cánh sinh. Khi có điều mong cầu thì lúc đó có khổ, lúc không có gì để mong cầu thì được tự do tự tại.

Không cầu danh lợi

Không cầu danh lợi, vì như thế sẽ khiến bạn dễ bị đẩy vào luân hồi. Người âm thầm cam nguyện mới làm người cống hiến và danh lợi chỉ là phù du mà thôi.

Trên đây là những điều cấm mà bạn không được xin khi mà bạn đi lễ chùa Phật. Bạn hãy gi nhớ để tránh những điều tối kỵ này để không phạm phải khi đi lễ chùa.

(ygd.info)

Bình luận