Chuyển tới nội dung

Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát – Lịch sử ra đời và ý nghĩa

  • bởi

Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát – Lịch sử ra đời và ý nghĩa

Đức Phật Thích ca Mâu ni lúc nói kinh Bi Hoa đã dạy là: Trong quá khứ đã từ rất lâu, đức Quan Thế Âm là thái tử con của vua Vô Tránh Niệm. Lúc đó có đức Phật danh là Bảo Tạng Như Lai nhận thức được đạo lý tối cao, Vua và Thái tử phát tâm Bồ đề to lớn, nguyện tu những hạnh Bồ tát, muốn thành Phật quả để giáo huấn và phổ độ chúng sinh.

Bắt đầu Vua và Thái Tử là những thí chủ thành kính thờ cúng quần áo, trái cây, thuốc, mền – mùng và những món cần sử dụng lên đức Bảo Tạng Như Lai và chúng tăng ba tháng liền. Nhờ vào sự chân thành, tinh tấn không ngừng, vua Vô Tránh Niệm được chứng nhận thành Phật và phát bốn mươi tám lời thề nguyện to lớn để tế độ tất cả chúng sinh, Hiệu của Ngài là A-di-Đa. Thái tử cũng công hạnh tròn đầy và viên mãn nên cũng về cõi Cực Lạc thành bậc đại Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm cùng với Phật A Di Đà đi dẫn dắt chúng sinh về cõi Cực lạc.

Tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát có ý nghĩa gì ?

– Quán là quan sát, tìm hiểu và biết rõ ràng về đối tượng.

– Thế là cuộc đời, cuộc sống dân gian.

– Âm là tiếng cầu cứu, tiếng thỉnh cầu phát ra từ những nơi khổ đau.

– Bồ Tát là độ thoát cho loài hữu tình, giải cứu, hướng đạo cho chúng sanh, giúp họ đủ nghị lực vượt qua những cơ cực trong cuộc đời.

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả Nhĩ căn viên thông vì thế quan sát xét và cảm nhận và thấy được những tiếng kêu than tột cùng trong cõi nhân gian và xuât hiện lập tức ở chỗ đó để giải cứu họ vượt qua những kiếp nạn đó. Vì công hạnh cứu độ tự tại mầu nhiệm đó, vì thế trong kinh điển còn gọi là Quán tự tại Bồ tát.

Theo tiếng Phạn Avalokitesvara Quan Thế Âm Bồ Tát tức là Người luôn nghe tiếng kêu tha thiết từ tâm khảm chúng sinh trong trần gian mà tới cứu khổ. Mang lòng từ bi, nhân ái, vị tha và thánh thiện không phân biệt bất kỳ ai, nghĩa là người yêu thương tất cả chúng sanh trong thiên hạ cũng giống như hình ảnh của người mẹ luôn bao che và giúp đỡ cho các con của mình vì thế người được gọi là từ mẫu Quan Thế Âm Bồ Tát.
Một năm có 3 lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát

Mỗi năm phật tử khăp mọi nơi trên thế giới hay làm lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thật trang trọng vào những ngày : 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 theo âm lịch.

Ngày 19 tháng 2 là ngày Quán Thế Âm Đảng Sanh.

Ngày 19 tháng 6 là ngày Quán Thế Âm thành đạo.

Ngày 19 tháng 9 là ngày Quán Thế Âm xuất gia.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Designed by vietnamvisits.com DMCA.com Protection Status