Câu chuyện cảm động về voi 6 ngà và mối liên hệ nhân quả: Sống trên đời nếu có quá nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, dễ sinh tai họa. Ngược lại, người ít tham vọng thì ít phiền não, suốt đời an yên

Thuở xưa có một con voi chúa sáu ngà, làm thủ lĩnh của năm trăm con voi sống trong núi rừng. Voi chúa có hai voi vợ. Một ngày nọ voi chúa ngậm một đóa hoa sen trong hồ lên.…