Tử vi 2018 tuổi Bính Tý nữ mạng
Đây là chi tiết tử vi tuổi Tý năm 2018, sao và cách hóa giải vận hạn tuổi Bính Tý nữ mạng, 23 tuổi (âm lịch), sinh từ Sinh từ 19/02/1996 đến 06/02/1997 mệnh Thủy trong năm 2018 Mậu Tuất. – SAO: Thổ Tú: Đi xa không tốt, kỵ tháng 4 và 8: Xấu – MẠNG: Huỳnh Huyền: Cần giữ gìn sức… (0 comment)

Tử vi 2018 Bính Tý nam mạng
Đây là chi tiết tử vi tuổi Tý năm 2018, sao và cách hóa giải vận hạn tuổi Bính Tý 1996 nam mạng, 23 tuổi (âm lịch), sinh từ 19/02/1996 đến 06/02/1997 mệnh Thủy trong năm 2018 Mậu Tuất. – SAO: Thái dương: cầu danh tịnh cầu lợi và đức tiền tài: Tốt. – HẠN: Toán tận: Đề phòng tai nạn… (0 comment)

Tử vi 2018 Kỷ Sửu nữ mạng
Đây là chi tiết tử vi 2018 tuổi Sửu, sao và cách hóa giải vận hạn tuổi Kỷ sửu nữ mạng năm 2018, tuổi Kỷ Sửu năm 2018 70 tuổi (âm lịch), sinh từ 29/01/1949 đến 16/02/1950 thuộc mệnh Hỏa âm nam trong năm 2018 Mậu Tuất. SAO: Thái Dương cầu danh, cầu lợi và đắc tiền tài:Tốt HẠN: Địa… (0 comment)

Tử vi 2018 Kỷ Sửu nam mạng
Đây là chi tiết tử vi 2018 tuổi Sửu, sao và cách hóa giải vận hạn tuổi Kỷ sửu nam mạng, 70 tuổi (âm lịch), sinh từ 29/01/1949 đến 16/02/1950 thuộc mệnh Hỏa âm nam trong năm 2018 Mậu Tuất. – SAO: Kế Đô: Đi xa có tài, nhưng tháng 3 và tháng 9 bi ai: Nhẹ – HẠN: Địa võng: Cẩn thận kẻo… (0 comment)

Tử vi 2018 Bính Tuất nam mạng
– SAO: THÁI BẠCH là không hao tiền bạc thì bệnh tật nặng: Xấu – HẠN: THIÊN TINH là giấy tờ pháp luật và kiện tụng: Xấu – MẠNG: THỔ gặp năm MỘC là Tương khắc: Xấu – ĐỊA CHI: Tuổi TUẤT gặp năm TUẤT là Tam hợp: Tốt – THIÊN CAN: Tuổi BÍNH gặp năm MẬU là Bình thường: Bình Chiếu theo sự vận chuyển của Âm – Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm (Mậu Tuất 2018 –… (0 comment)

Tử vi 2018 Kỷ Hợi nữ mạng
Đây là chi tiết tử vi 2018 tuổi Hợi, sao và cách hóa giải vận hạn tuổi Kỷ hợi 1959 nữ mạng, 60 tuổi (âm lịch), sinh từ 08/02/1959 đến 27/01/1960 thuộc mệnh Mộc trong năm 2018 Mậu Tuất. – SAO: LA HẦU là ốm đau, hao tốn: Xấu – HẠN: DIÊM VƯƠNG là bệnh đường máu huyết: Xấu – VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao… (0 comment)

Tử vi 2018 Bính Tuất nữ mạng
– SAO: THÁI ÂM là đắc công danh và tiền bạc: Tốt – HẠN: NGŨ MỘ là cận thận kẻo bị đau ốm và tai nạn xe tàu: Nhẹ – MẠNG: THỔ gặp năm MỘC là Tương khắc: Xấu – ĐỊA CHI: Tuổi TUẤT gặp năm TUẤT là Tam hợp: Tốt – THIÊN CAN: Tuổi BÍNH gặp năm MẬU là Bình thường: Bình Chiếu theo sự vận chuyển của Âm – Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm (Mậu Tuất 2018… (0 comment)

Tử vi 2018 Canh Dần nữ mạng
Dưới đây là chi tiết tử vi vận hạn năm 2018 tuổi Dần, sao và cách hóa giải vận hạn tuổi Canh Dần 1950 nữ mạng, 69 tuổi (âm lịch), sinh từ 17/02/1950 đến 05/02/1951 mệnh Mộc trong năm 2018 Mậu Tuất. – SAO: La hầu: Chủ các việc buôn bán: Nhẹ – HẠN: Địa võng: Cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tích: Nhẹ… (0 comment)

Tử vi 2018 Canh Dần nam mạng
Dưới đây là chi tiết tử vi vận hạn năm 2018 tuổi Dần, sao và cách hóa giải vận hạn tuổi Canh Dần 1950 nam mạng, 69 tuổi (âm lịch), sinh từ 17/02/1950 đến 05/02/1951 mệnh Mộc trong năm 2018 Mậu Tuất. – SAO: Vân hớn: Bệnh viêm nhiễm lở loét, giải phẫu:  Nhẹ – HẠN: Địa võng: Cẩn thận kẻo bị… (0 comment)

Tử vi 2018 Đinh Hợi nam mạng
Đây là chi tiết tử vi 2018 tuổi Hợi, sao và cách hóa giải vận hạn tuổi Đinh Hợi 1947 nam mạng trong năm 2018 Mậu Tuất. – SAO: MỘC ĐỨC là may mắn, danh lộc tốt: Tốt – HẠN: HUỲNH TUYỀN là phòng bệnh nặng: Xấu – VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn): Tốt – MẠNG: THỔ gặp năm MỘC là Tương khắc: Xấu – ĐỊA CHI: Tuổi HỢI gặp năm TUẤT là… (0 comment)