Chuyển tới nội dung

Câu hỏi 154: Hóa bát hương. Câu hỏi 155: Hỏi về chuyện Sư tham gia đánh đề

  • bởi

Câu hỏi 154: Hóa bát hương

Con bạch Thầy, nhà con có ba bát hương, bát hương bên tay trái bị hóa hết rồi đến bát hương bên tay phải hóa vừa rồi con lo sợ quá, xin Thầy chỉ dạy cho con được yên tâm.

Trả Lời:

Việc hóa bát hương là bình thường thôi. Phật tử chúng ta nên tìm hiểu nguyên nhân của nó. Có những trường hợp là do nguyên nhân vật lý, như do chúng ta để tro còn nhiều tàn dể cháy. Khi chúng ta mua tro ở ngoài chợ về người ta đốt chưa hoàn toàn hết, nó vẫn còn than, khi tàn hương rụng xuống sức nóng làm cho bén lửa cháy. Đó là chuyện vật lý bình thường. Còn nếu do vấn đề tâm linh mà cháy hóa thì phải tùy trường hợp cụ thể mới nói được hay dở, tốt xấu thế nào. Ví dụ mình đến nghĩa trang các chiến sĩ bộ đội hy sinh, nhiều khi chúng ta làm lễ thì họ cũng ứng làm cho bát hương nó cháy, họ vui mừng hoan hỷ cũng làm cho bát hương nó hóa. Nên phải tùy trường hợp không thể nói chung chung được. Nhưng là có sự cảm ứng giữa thế giới hữu hình và vô hình.

Câu hỏi 155: Hỏi về chuyện Sư tham gia đánh đề

Con bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ cho con hỏi một câu hỏi mà 2 năm nay con mới dám bạch hỏi một việc như sau. Phật đã chế năm giới cho các Phật tử thực hành nhưng con thấy một thầy ở chùa (…) đánh đề thì chuyện đó thế nào? Xin Thầy từ bi chỉ dạy

Trả Lời:

Tình trạng này Thầy nói chung thôi, không nên nói cụ thể. Chúng ta biết không phải là tất cả ai cũng là người xuất gia chân thật, hảo tâm xuất gia, chân thật tu hành. Cũng giống như một tập thể của chúng ta vậy, có người hay dở, tốt xấu. Mà Thầy tin đối với người xuất gia thì người xấu không phải là nhiều, chỉ một số ít họ thoái tâm, không còn muốn tu rồi sinh ra xem đi tu chỉ là nghề kiếm cơm, để ăn chơi thụ hưởng. Với những trường hợp này Phật tử hãy nhìn như thế. Đó không phải là đại diện cho tất cả được, vẫn còn rất nhiều người chân thật tu hành. Còn người xuất gia mà đánh đề, đánh bạc là sai hoàn toàn rồi. Tiền ấy từ đâu ra mà đánh đề, đánh bài. Ăn chơi cũng không được nữa là! Người ấy đã phạm vào giới cấm và chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Chết là sẽ bị đọa ngay. Đem tiền đàn na tín chủ mà dùng bừa bãi là tội nặng lắm không phải đơn giản. Thầy nói thế thì Phật tử biết những Thầy như thế thì không theo, không học. Cũng đã có mấy lần công an người ta bắt được có nói cho Thầy biết, rồi cũng có mấy vị xuống dưới Hoàng Gia đánh bạc dưới đấy cũng người báo lên Thầy đề nghị mời công an đến bắt nhưng Thầy ngăn vì làm lớn chuyện ra thì không hay, rồi bảo Phật tử ấy ra nhẹ nhàng lựa lời khuyên các thầy ấy đi về. Thì Phật tử biết đấy là những vị không thật chân tu, mình tránh ra.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Designed by vuonlanhuyenvinh.com DMCA.com Protection Status