Đi lễ chùa ta cầu xin điều chi? Chúng ta nên suy ngẫm.

Đi chùa ta cầu xin điều chi?
Được, mất ta quản để làm gì?
Sống tốt thì sẽ được phúc báo
Hành ác, tai nạn đuổi không đi!

Chân lý muôn đời là vẫn thế
Đức Phật cần nhận của đút sao?
Chi bằng giữa đời tu tâm tính
Hạnh phúc, giàu sang sẽ đón chào!

Đức Phật thần thánh và uy nghiêm
Cần chi nhơ bẩn mấy đồng tiền
Đạo đức hành thiện, Phật vừa ý
Tham tiền, tâm xấu, sẽ chẳng yên

Đại trí, đại huệ, đại từ bi
Thần thông khiến biển núi chuyển di
Nhưng với những người tâm ác xấu
Đức Phật sao có thể giúp gì?

(ygd.info)

Bình luận