Chuyển tới nội dung

Niệm Phật A Di Đà ngày đêm 6 thời được chư Phật hộ trì

  • bởi

Kinh điển dạy rằng trong thời mạt pháp, hàng trăm triệu người sẽ thực hành Phật pháp nhưng hiếm có ai chứng đạt giác ngộ.

Họ sẽ chỉ được cứu độ nếu dựa vào việc trì tụng hồng danh và chân ngôn Đức Phật A Di Đà.

Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: “Trong thời Mạt pháp này, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện được vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát và giác ngộ ngay trong một đời.”

Những người trì tụng hồng danh của Đức Phật A Di Đà với sự nhất tâm và tâm chí thành tuyệt đối sẽ đạt được 10 lợi ích to lớn sau:

1. Người thường xuyên trì niệm cả ngày và đêm sẽ được tất cả mười phương chư Phật, Bản tôn, chư thiên hùng lực cùng đông đảo tùy tùng của các Ngài hộ trì;

2. Họ sẽ được 25 Đại Bồ tát, bao gồm cả Đức Quan Âm và tất cả các Bồ tát khác liên tục lưu tâm hộ trì;

3. Từ sự kết nối chí thành này, Đức Phật A Di Đà sẽ liên tục phóng quang tiếp dẫn họ;

4. Tất cả các loài ma quỷ, động vật hung dữ, rắn độc hoặc những loài tàn ác khác đều không thể làm hại họ;

5. Người thường xuyên trì niệm không gặp những thảm cảnh như bị đuối nước, bị chết cháy hay các hình thức chết đau đớn khác, và không phải chịu những hình phạt như xiềng xích hay ngục tù;

6. Ác nghiệp đã tích lũy dần dần tiêu tan; hương linh của những người họ đã sát hại trong những đời trước được siêu thoát và không còn tìm cách báo thù;

7. Người thường xuyên trì niệm ngủ ngon giấc hoặc mơ về các sự kiện cát tường hay được chiêm bái báo thân vô cùng vi diệu của Đức Phật A Di Đà;

8. Việc thường xuyên trì niệm giúp tâm họ luôn hoan hỷ, bình an, làn da tươi sáng, thân thể tràn đầy năng lượng và sức mạnh; mọi việc họ làm thường thành công;

9. Người thường xuyên trì niệm luôn được mọi người tôn trọng và giúp đỡ, và luôn được mọi người hoan hỷ tôn kính như chư Phật;

10. Vào thời điểm chết, người thường xuyên trì niệm Đức Phật Di Đà không phải trải nghiệm sợ hãi vì chính niệm sẽ tự xuất hiện. Nếu họ có tâm nguyện được vãng sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà, và đến hơi thở cuối cùng vẫn nghĩ đến hồng danh và chân ngôn Đức Phật A Di Đà, thì họ sẽ thấy Ngài cùng Thánh chúng tới tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đây là nơi họ có thể giải thoát bản thân khỏi khổ đau luân hồi và cũng là cõi Tịnh độ giúp họ cuối cùng có thể chứng đạt Phật quả.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Powered by hamexcel.com

DMCA.com Protection Status