Chuyển tới nội dung

Câu 214: Tụng kinh buổi tối có được dùng chuông mõ không? Câu 215: Làm thế nào để người sắp mất được lợi ích

  • bởi

Câu 214: Tụng kinh buổi tối có được dùng chuông mõ không?

Tối chúng con tụng kinh ở nhà phật tử bên cạnh nhà con con nói là “Tối không được chuông mõ? có đúng không ạ?

Trả lời:

Cái này là sai, chuông mõ nhà Phật gọi là cái pháp khí trợ duyên cho người tụng kinh, cho nó có giai điệu, cho nó đều. Tụng kinh đại chúng như này thì nên có chuông mõ này, tất nhiên nếu tụng kinh một mình thì có chuông mõ cũng tốt, mà không có cũng không sao.Tối chuông mõ cũng được. Có nhiều người bảo “Tụng kinh tối mà gõ chuông mõ là ma quỷ nó đến”, không phải đâu, ma quỷ nó có quan niệm tối với ban ngày gì đâu. Có duyên với nó, mình có nợ với nó là nó đến, hay là mình tà kiến là nó đến, mình có ác tâm là nó đến, chứ không phải là tối ma nó mới đến.

Câu 215: Làm thế nào để người sắp mất được lợi ích

Khi trong gia đình chúng con có người ốm nặng sắp chết, nếu theo pháp môn Tịnh độ, thì chúng con nên làm thế gì? Xin thầy cho con được biết.

Trả lời:

Ở đây chúng ta thấy, chẳng phải pháp môn Tịnh độ mà tất cả chúng ta đối với gia thân quyến thuộc của mình khi sắp lâm chúng thì chúng ta phải y như lời Phật dạy để trợ duyên cho người sắp mất. Nếu họ tỉnh táo chúng ta phải đến khai thị cho họ và sách tấn họ, cho họ được tu tập, khuyên họ khởi những thiện tâm, và tụng kinh rồi làm các việc phúc lành, phát nguyện cúng dường, phóng sinh, bố thí để hồi hướng phúc báu cho người đó.

Trong kinh Địa Tạng còn nói: có khi mang những đồ vật khi sống người đó rất yêu quý đến trước mặt người đó nói “Cái này bây giờ chúng tôi mang cái này để cúng dường lên Tam Bảo, người sắp lâm chung nên phát tâm cúng đường” để cho người ta khởi được tâm cúng dường và tâm xả ly.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Managed by ketoantruong.com DMCA.com Protection Status