Chuyển tới nội dung

Câu 258: Công việc chia bài ở Casino có tội lỗi gì không? Câu 258: Công việc chia bài ở Casino có tội lỗi gì không?

  • bởi

Câu 258: Công việc chia bài ở Casino có tội lỗi gì không?

Câu hỏi: Bạch Thầy! Con có câu hỏi xin Thầy hoan hỷ giải đáp: “Con là Phật tử được nghe học Pháp và thực hành Pháp trên chùa. Nay con đang đi làm chia bài ở Casino, con xin Thầy cho con biết công việc con đang làm có đúng theo Pháp của Phật không ạ? Xin Thầy chỉ dạy cho con được biết ạ?”.

Trả lời:

Kính thưa đại chúng! Việc đánh bạc ở thế gian người ta đã cho là không phải việc tốt rồi. “Cờ bạc là bác thằng bần”, nếu người có lương tâm, có đạo đức chẳng ai dạy con mình đi đánh bạc cả.

Cho nên nghề nghiệp của thế gian đã cho là không chân chính thì trong Phật pháp cũng thế. Không những thế trong đạo Phật còn những nghề khác không tốt nữa như: buôn bán vũ khí, bán quan tài… Những công việc đó đều không phải là nghề chính mạng.

Bởi vì nghề bán quán tài thì nhất khoát mình phải mong có nhiều người chết thì mình mới bán được. Chon nên cái nghề này không làm mình sinh ra thiện tâm, thiện nghiệp được.

Trường hợp Phật tử trên thực ra là do vì mưu sinh cuộc sống nên mới phải làm, không làm thì không thể nuôi sống bản thân và gia đình được. Nhưng mình không tham gia trực tiếp vào việc đánh bạc thì nghiệp sẽ nhẹ hơn.

Nếu chưa kiếm được việc khác để thay thế thì làm tạm cũng được.

Phương pháp để chúng ta chuyển nghiệp, tìm được nghề chân chính chỉ bằng cách đó là chăm chỉ vun trồng phúc báo, biết bố thí, cúng dường, hăng hái tu tập thì mới chuyển hóa được nghiệp lực và sẽ có nhân duyên tìm được nghề tốt hơn.

Câu 259: Thế nào là phát Bồ đề tâm?

Câu hỏi: Bạch Thầy cho con xin hỏi, thế nào là phát Bồ đề tâm ạ?

Trả lời:

Chùa chúng ta có lễ phát Bồ đề tâm vào ngày 19/6 âm lịch hàng năm. Phát Bồ đề tâm tức là phát tâm rộng lớn vì tất cả mọi người, vì tất cả chúng sinh. Còn sắc tướng của tâm Bồ đề thì nó có nhiều lắm, có hẳn 1 phẩm về phát tâm Bồ đề. Phát tâm Bồ đề cũng tức là phát tâm tu thành tựu Giác ngộ Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác để cứu độ tất cả chúng sinh, tâm Bồ đề là như thế.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Managed by cachlam.org DMCA.com Protection Status