Chuyển tới nội dung

Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật

  • bởi

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật

Không phóng dật, đường sống,
Phóng dật là đường chết.
Không phóng dật, không chết,
Phóng dật như chết rồi.

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật

Biết rõ sai biệt ấy,
Người trí không phóng dật,
Hoan hỷ, không phóng dật,
An vui hạnh bậc Thánh.

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật

Người hằng tu thiền định,
Thường kiên trì tinh tấn.
Bậc trí hưởng Niết Bàn,
Ðạt an tịnh vô thượng.

Kệ ngôn 24: Biết bảo trọng tự thân

user posted image

Nỗ lực, giữ chánh niệm,
Tịnh hạnh, hành thận trọng
Tự điều, sống theo pháp,
Ai sống không phóng dật,
Tiếng lành ngày tăng trưởng.

Kệ ngôn 25: Biết bảo trọng tự thân

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật

Nỗ lực, không phóng dật,
Tự điều, khéo chế ngự.
Bậc trí xây hòn đảo,
Nước lụt khó ngập tràn.

Kệ ngôn 26, 27: Kẻ Thiểu Trí Sống Trong Phóng Túng Quên Lãng

user posted image

Chúng ngu si, thiếu trí,
Chuyên sống đời phóng dật.
Người trí, không phóng dật,
Như giữ tài sản quý.

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật

Chớ sống đời phóng dật,
Chớ mê say dục lạc.
Không phóng dật, thiền định,
Ðạt được an lạc lớn.

Kệ ngôn 28: Nhìn đời bằng góc cạnh của bậc giải thoát.

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật

Người trí dẹp phóng dật,
Với hạnh không phóng dật,
Leo lầu cao trí tuệ,
Không sầu, nhìn khổ sầu,
Bậc trí đứng núi cao,
Nhìn kẻ ngu, đất bằng.

Kệ ngôn 29: Bậc Trí Đi Tới Bằng Nhiệt Thành

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật

Tinh cần giữa phóng dật,
Tỉnh thức giữa quần mê.
Người trí như ngựa phi,
Bỏ sau con ngựa hèn.

Kệ ngôn 30: 

user posted image

Ðế Thích [1] không phóng dật,
Ðạt ngôi vị Thiên chủ.
Không phóng dật, được khen ;
Phóng dật, thường bị trách.

Kệ ngôn 31: 

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật

Vui thích không phóng dật,
Tỷ kheo sợ phóng dật,
Bước tới như lửa hừng,
Thiêu kiết sử lớn nhỏ.

Kệ ngôn 32: 

Kinh Pháp Cú Phẩm Không Phóng Dật

Vui thích không phóng dật,
Tỷ kheo sợ phóng dật,
Không thể bị thối đọa,
Nhất định gần Niết Bàn.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Powered by meohaygiadinh.com DMCA.com Protection Status