Chuyển tới nội dung

Câu hỏi 67: Lập bàn thờ Phật tại gia. Câu hỏi 68: Thỉnh sư Tăng về làm đám có được sinh về cõi lành không. Câu hỏi 69: Bùa chú có ngăn hương linh nhận phước

  • bởi

Câu hỏi 67: Lập bàn thờ Phật tại gia

Con bạch Thầy! Nhà con có 3 tầng, nhưng con muốn đặt bàn thờ ở tầng một có được không ạ?

Trả Lời:

Việc thờ phụng chúng ta cứ xét chỗ nào mà tâm mình cung kính là được. Nhưng bàn thờ Phật không được để quay ra những chỗ bất tịnh tối tăm như là nhà xí, nhà tắm, chuồng lợn, chuồng gà, nhà bếp …hay là đặt trong phòng ngủ của vợ chồng. Hoặc tầng trên là nhà vệ sinh tầng dưới chỗ mình thờ ở ngay dưới nhà vệ sinh cũng không được.

Thế còn nhà mình nhiều tầng mà Phật tử tuổi cao vẫn thiết tha muốn lễ bái thì đặt ở tầng một cũng được nhưng đặt chếch đi đừng để dưới nhà vệ sinh thì không có lỗi gì cả. Như những nhà chung cư mình mà muốn thờ Phật thì cứ thờ không sao cả, làm sao tâm mình thấy TỊNH là được.

Câu hỏi 68: Thỉnh sư Tăng về làm đám có được sinh về cõi lành không

Con bạch Thầy! Trong năm giới cấm của nhà Phật có giới không được nghiện bất kì một cái gì mà làm mất trí tuệ gây ra những nghiệp ác. Gia đình con có em trai nghiện hút nhưng khi chết được làm theo nghi thức của nhà Phật gia đình con có thỉnh sư Tăng về nhập quan, di quan.

Trong bảy tuần có các Phật tử về tụng kinh và đến tuần thứ ba thì làm lễ cầu siêu tại chùa, vậy hương linh của em con có được sinh về cõi lành không ạ?

Trả lời:

Những người phạm giới hay phá giới thì khi chết rất dễ bị đọa, nếu không có các phước báu nâng đỡ thì chắc chắn bị đọa. Nhưng nếu người tu hành tốt họ lỡ phạm một giới gì đó như ăn cắp hay nói vọng ngữ nhưng sau đó họ sám hối thì có thể họ không bị đọa. Vấn đề đọa hay không còn căn cứ rất nhiều thứ, nếu người này không tu tập gì chỉ thuần phạm giới thì chắc chắn sẽ đọa.

Còn nếu phạm rồi biết ăn năm, sám hối nghiệp chướng tích phước báu thì sẽ không đọa. Nhưng sám hối phải có phương pháp, tội nhẹ sám hối một, hai lần có thể hết còn tội nặng thì rất khó còn những tội cực nặng thì sám hối không được. Vậy quý Phật tử phải chăm sám hối, theo cái thấy của Phật hôm nay mình phạm tội mà không sám hối để qua ngày hôm sau thì tội mình thêm lên.

Còn em trai của Phật tử trên không biết có tạo tội nặng hay không nhưng nếu được chư Tăng làm lễ rồi gia đình hồi hướng phước cho thì cũng được bớt phần nào.

Câu hỏi 69: Bùa chú có ngăn hương linh nhận phước

Con bạch Thầy! Con có một người bạn đồng tu có mẹ mới mất, gia đình mời một ông Thầy pháp đến ông ta bấm và nói là chết giờ trùng cần phải yểm mộ. Như vậy mẹ chị đó có về nhà được không, con cái tụng kinh, niệm Phật làm phước hồi hướng cầu siêu cho mẹ cụ có được hưởng phước gì không? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được biết?

Trả Lời:

Với tinh thần của đạo Phật thì không có quan niệm chết trùng mà là do cộng nghiệp với nhau. Còn ông Thầy pháp nếu mà họ có âm binh thì khi yểm vào mộ thì những âm binh đó sẽ giữ vong linh nhà mình không cho họ về nhà.

Còn việc làm phước cho vong linh nhà mình thì phước đó vong linh vẫn được hưởng, cái bùa không thể ngăn cản được. Bùa có thể căn vong linh nhà mình chứ không cản được phước. Quý Phật tử theo Phật đừng bao giờ yểm bùa sẽ làm cho vong linh nhà mình rất khổ lại sinh ra hận con cháu.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Managed by kienthucsong.com DMCA.com Protection Status