Chuyển tới nội dung

Niệm Phật càng tinh tấn càng thành khẩn thì hoa sen càng lớn

  • bởi

Nếu quý vị niệm Phật càng tinh tấn, tâm càng thành khẩn thì hoa sen của quý vị sẽ càng to lớn, càng rực rỡ. Điều này không cần ai nói, chính quý vị sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng nhất.

Vào khoảng mấy năm trước, khi tôi ở Cựu Kim Sơn giảng Kinh có 1 vị đồng tu đến cầu tôi chứng minh ông đã nhìn thấy hoa sen của chính mình.

Đó là sau khi ông đi Kinh hành niệm Phật xong thì ngồi xuống niệm Phật, trong lúc ông đang tịnh tọa niệm Phật thì ông nhìn thấy 1 đoá hoa sen, ông nói màu sắc và ánh sáng của hoa sen đó rất là tốt đẹp, ông chưa từng nhìn thấy trước đây, trên hoa sen đó còn có ghi tên họ của ông. Sau khi nghe ông kể xong, tôi bèn khích lệ cho ông ấy:

” Ông hãy cố gắng niệm Phật, nay ông đã nhìn thấy hoa sen của mình rồi thì càng phải có lòng tin hơn nữa, phải quyết tâm niệm Phật mà cầu sanh Tịnh Độ”.

Điều này phù hợp với Bồ Tát Đại Thế Chí trong Kinh Lăng Nghiêm có nói:

_ “Nhớ Phật, niệm Phật hiện tại tương lai nhất định thấy Phật”.

Ông đây là hiện tại đã thấy được hoa sen của chính mình. Ông là trong lúc tịnh toạ niệm Phật mà thấy được, hoàn toàn chẳng phải tưởng tượng hay do ngủ mơ mà thấy.

Mỗi 1 người chân thật tin tưởng, chân thật phát nguyện vãng sanh, chân thật niệm Phật, thì nơi ao Thất Bảo ở Thế Giới Cực Lạc sẽ mọc lên 1 nụ hoa sen, trên nụ hoa sen này còn có ghi tên họ của người niệm Phật. Quý vị cần phải lưu ý ở đây tôi nói là chân thật tin, chân thật nguyện, chân thật niệm Phật thì mới có được nụ hoa của chính mình. Nếu như Tín-Nguyện-Hạnh của quý vị đều chẳng chân thật, vậy thì sẽ không có được nụ hoa sen này. Đến khi thọ mạng đã hết, tức là lúc chúng ta lâm chung thì A Di Đà Phật dùng hoa sen đó đến tiếp dẫn quý vị, điều này nhất định không sai, đây là sự thật không phải giả.

Cho nên, 1 người niệm Phật càng tinh tấn, tâm càng thành khẩn, càng thanh tịnh thì hoa sen đó càng ngày càng lớn, màu sắc ánh sáng sẽ ngày càng rực rỡ sáng đẹp hơn, điều này chứng tỏ người này khi vãng sanh sẽ sanh vào phẩm vị rất cao. Ở cõi Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà chỉ cần nhìn thấy nụ hoa sen của quý vị là to lớn, là sáng đẹp, hay ảm đạm héo uá thì liền biết ngay là quý vị niệm Phật có tinh tấn hay không, tâm quý vị có thanh tịnh hay không, chí nguyện vãng sanh của quý vị có thiết tha hay không, niềm tin của quý vị có chân thật hay không, cả thẩy Phật đều biết rất rõ ràng.

Chúng ta là những người tu Tịnh Độ, khi thi đua với mọi người không phải thi đua mặt mũi, không phải thi đua sự giàu sang, hay thi đua nhà cửa, những thứ này một khi 1 hơi thở ra mà không tiếp tục hít vào nữa thì là hết rồi. Mà chúng ta phải thi đua hoa sen chúng ta ở Cực Lạc Thế Giới lớn hơn của người khác, vậy thì đây mới là thật sự hữu dụng.

Cho nên, chúng ta cần phải thành thành thật thật mà niệm Phật, chính mình càng dõng mãnh tinh tấn thì hoa sen của mình sẽ càng lớn càng tốt đẹp. Chẳng cần người khác nói thì quý vị mới biết, mà chính quý vị tự mình sẽ cảm nhận được hoa sen của chính mình. Cảm nhận như thế nào?

Nếu quý vị càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm càng vui sướng thì chứng minh hoa sen đó càng tốt đẹp. Vì thế có thể nói người niệm Phật là người vui sướng nhất thế gian, là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Nếu như hằng ngày anh niệm Phật mà vẻ mặt lại buồn rầu khổ não thì chứng minh ở Tây Phương Cực Lạc anh không có hoa sen. Đó là vì anh đã dụng công sai rồi, dẫn đến trong tâm anh có rất nhiều vọng tưởng, tạp niệm và tham, sân, si, mạn, chính anh cũng không có cách gì đoạn trừ được.

A Di Đà Phật!

_ Pháp sư Tịnh Không_

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Operated by choiphongthuy.com DMCA.com Protection Status